Oxholm Kirke og Gods

Oxholm Gods

Oxholm Gods hed oprindeligt Ø Kloster og var et lille katolsk nonnekloster, oprettet af bisp Tyge af Børglum. Han var født på Øland og gav af sin fædrene jord til opførelse af et kloster i 1100 tallet.

Ved reformationen i 1536 overtog kongen klostret og i slutningen af 1500 tallet fik det navnet Oxholm efter adelsdamen Anna Oxe. Herregården ejede store besiddelser i både Vendsyssel, Thy og Himmerland, foruden de værdifulde ålegårde i Limfjorden. Fiskerettigheder var guld værd i gamle dage. Oxholm Gods er privatejet
http://oeland-lokalhistorie.dk/oxholmgods1.html

Oxholm Kirke


Oxholm Kirke er nordfløj til det privatejede Oxholm Gods, tidligere benediktinerkloster, og er en af landets få private kirker.
Kirken er kun tilgængelig for offentligheden i forbindelse med gudstjenester, eller hvis graveren går på kirkegården

Der kan læses mere om kirken på linket: http://www.kirkehistorie.dk/hanh/ki1454.htm

Oxholm Kirke er sognekirke i Øland-Langeslund Pastorat

http://kirkeogsogn.dk/oxholm-langeslund-kirke/lokalforside

I sommer månederne holder Øland Lokalhistoriske sognegruppe åbent i Oxholm Kirke hver tirsdag kl 15-16

Oxholm Mølle og Præstegårdsladen har også åbent. Se tidspunkter: http://oeland-lokalhistorie.dk/bes%C3%B8g%20de%203%20sev%C3%A6rdigheder.html

.