Ølands historie

Øland ligger i Hanherred lidt syd for Brovst og var oprindelig en ø i Limfjorden – og deraf navnet – skabt i slipstrømmen af istidens vandstrømme og aflejringer af morænesand og grus.

 Da smeltningen for ca. 15.000 år siden var overstået lå Øland som en ubetydelig lille morænebakke i Limfjorden.

Ølands historie knytter sig naturligt til de efterfølgende årtusinders voldsomme forskydninger i terrænet hvor øens landskab ændrede karakter sammen med landhævninger og -sænkninger.

 Øland er i dag en ”landfast” del af Hanherred. Dette skyldes ikke naturens underfundigheder, men var en konsekvens af krigen i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland til tyskerne. Det gjorde Danmark til så lille et land, at det var nødvendigt at få nye landområder ved hedeopdyrkning, standsning af sandflugt og inddæmning. Gjøl-Øland Dæmningen blev indviet i 1919.

15. juni 2019 blev Gjøl – Øland Dæmningens 100 års fødselsdag fejret.

Læs mere på facebook siden ” Gjøl-Øland Dæmningen fylder 100 år https://www.facebook.com/Gj%C3%B8l-%C3%98land-D%C3%A6mningen-fylder-100-%C3%A5r-309291579614452/

Sagnet om Ølands første beboer

Sagnet fortæller om hvordan en gårdmand på Gjøl Bjerg havde en so, der hvert forår forsvandt og hen på sommeren kom tilbage med et kuld små, sorte grise. Manden kunne ikke forstår hvor soen havde været, der måtte være kogleri med i spillet. Da stål er et godt middel mod den slags trolddom, bandt han en kniv i soens hale, da den atter drog afsted. Vesten for Bjerget så bonden et forunderligt syn af en dejlig, skovbevokset ø. Kniven i soens hale havde ophævet den trolddom, der havde gjort øen usynlig. Han opdagede nu også at vandet i Vejlen ikke var dybere end kan kunne vade over og finde sin so. Han tog bolig på Øland som den første beboer. Han skal have bygget ”Knudegaard”.