Ølands historie

Øland ligger i Hanherred lidt syd for Brovst og var oprindelig en ø i Limfjorden – og deraf navnet – skabt i slipstrømmen af istidens vandstrømme og aflejringer af morænesand og grus.

 Da smeltningen for ca. 15.000 år siden var overstået lå Øland som en ubetydelig lille morænebakke i Limfjorden.

Ølands historie knytter sig naturligt til de efterfølgende årtusinders voldsomme forskydninger i terrænet hvor øens landskab ændrede karakter sammen med landhævninger og -sænkninger.

 Øland er i dag en ”landfast” del af Hanherred. Dette skyldes ikke naturens underfundigheder, men var en konsekvens af krigen i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland til tyskerne. Det gjorde Danmark til så lille et land, at det var nødvendigt at få nye landområder ved hedeopdyrkning, standsning af sandflugt og inddæmning. Gjøl-Øland Dæmningen blev indviet i 1919.