Øland Skov og Øland Østerskov

Forår i skoven. Foto Birgitte Kvist

Sagnet om skovens tilblivelse fortæller, at Godsets daværende ejer Anne Oxe(død 1581), før sin død forlod Oxholm i armod, betingede sig, at hun måtte beså den jord med hvad sæd hun ville, og beholde den til sæden gav frugt. Hun besåede jorden med træfrugt, og således blev skoven til.

Nu skal sagnet ikke tages bogstaveligt, for skoven har sikkert eksisteret fra en fjern fortid.

I forbindelse med salg af Oxholm Gods i 2014 blev skoven opdelt i 3 matrikler – Skovrider Skoven, Bjørne Skoven og Øland Østerskov. Asfaltvejene som kører nord/øst og Nord/ syd deler de 3 skove.

Vær opmærksom på, at der drives jagt i skovene. Jagttidspunkter formidles på hjemmesiderne for skovene.

Øland Skov

Øland Skov, som er de tidligere Skovrider Skov og Bjørne Skov, er på 234 ha og består af 81 ha bøg, 34 ha eg, andet løv 16 ha, gran 55 ha, ædelgran 21 ha, pyntegrønt 11 ha, samt ubevoksede arealer 16 ha.

Øland Skov bliver drevet som traditionel skovdrift med afdrifter, tynding, plantning af nye kulturer, vedligeholdelse af ældre kulturer, samt salg af brænde m.m.

Øland Skov er ydermere et fantastisk område for alt slags vildt – bl.a. råvildt, dåvildt, harer, snepper, ravne og nordiske duer.

Øland Skov ejes og drives af Mette Glarborg

http://www.oelandskov.dk/

Hjertestier i Øland Skov Foto Birgitte Kvist

I Øland Skov er der etableret 3 hjertestier på henholdsvis 3km, 4,8 km og 6,8 km

https://hjerteforeningen.dk/hjertestier/rute/oeland-skov/

Øland Østerskov

Øland Østerskov er på i alt 144 ha, og fremstår i dag hovedsagelig som en ung skov – en skov i produktion men med vægt på herlighedsværdier.

Diversiteten i træarter er stor. Da det har vist sig at rødel klarer sig flot på de lavtliggende, fugtige jorde, er der mange områder tilplantet med dette smukke træ. Ahorn og eg har ligeledes vist sig at trives godt her og blander sig smuk med sitkagraner som også klarer sig godt i selskab med lærk. I de unge løvtræsbevoksninger er både kirsebær, lind, løn og birk og ægte kastanje. En enkelt af de forholdsvis ukendte og smukke tarmvridrøn er også plantet. Tarmvridrøn er en dansk, men meget sjælden art. Frugterne giver en virkelig fin snaps, og veddet er meget værdifuldt.

Øland Østerskov ejes og drives af Jane Rosenborg

http://www.oelandoesterskov.dk/