Øland Skov og Øland Østerskov

Forår i skoven. Foto Birgitte Kvist

Sagnet om skovens tilblivelse fortæller, at Godsets daværende ejer Anne Oxe(død 1581), før sin død forlod Oxholm i armod, betingede sig, at hun måtte beså den jord med hvad sæd hun ville, og beholde den til sæden gav frugt. Hun besåede jorden med træfrugt, og således blev skoven til.

Nu skal sagnet ikke tages bogstaveligt, for skoven har sikkert eksisteret fra en fjern fortid.

I forbindelse med salg af Oxholm Gods i 2014 blev skoven opdelt i 3 matrikler – Skovrider Skoven, Bjørne Skoven og Øland Østerskov. Asfaltvejene som kører nord/øst og Nord/ syd deler de 3 skove.

Vær opmærksom på, at der drives jagt i skovene. Jagttidspunkter formidles på hjemmesiderne for skovene.

Øland Skov

Øland Skov, som er de tidligere Skovrider Skov og Bjørne Skov, er på 234 ha og består af 81 ha bøg, 34 ha eg, andet løv 16 ha, gran 55 ha, ædelgran 21 ha, pyntegrønt 11 ha, samt ubevoksede arealer 16 ha.

Øland Skov bliver drevet som traditionel skovdrift med afdrifter, tynding, plantning af nye kulturer, vedligeholdelse af ældre kulturer, samt salg af brænde m.m.

Øland Skov er ydermere et fantastisk område for alt slags vildt – bl.a. råvildt, dåvildt, harer, snepper, ravne og nordiske duer.

Øland Skov ejes og drives af Mette Glarborg

http://www.oelandskov.dk/

Hjertestier i Øland Skov Foto Birgitte Kvist

I Øland Skov er der etableret 3 hjertestier på henholdsvis 3km, 4,8 km og 6,8 km

https://hjerteforeningen.dk/hjertestier/rute/oeland-skov/

Glarborgen – Natur-Motion_Fællesskab. Glarborgen er et område på 3 ha i Øland Skov, som er ved at blive omdannet til et aktivitets- og oplevelsesområde. her er der mulighed for mennesker i alle aldre at styrke det fysiske og mentale helbred, gennem leg og læring i naturen. Læs mere om Glarborgen her https://glarborgen.dk/

Øland Skovbegravelsesplads

Øland Skovbegravelsesplads åbnede officielt i april 2022, og er etableret i et samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Øland Skov og Skovbegravelse ApS. Der er en Vest og Øst begravelsesplads.

Øland Skov er en af de nordligste bøgeskove i Jylland, og dækker i alt 238 hektar. Skoven består af 45% bøgetræer på langt over 100 år, og ligger højt hævet over den smukke Limfjord. Fra skovbegravelsespladsens østlige afdeling er der udsigt til Limfjorden, Ulvedybet og Aalborg, og fra den vestlige afdeling ligeledes udsigt over Limfjorden og med Oxholm Mølle i baggrunden. Der er ca. 35 kilometers kørsel fra skovbegravelsespladsen til Aalborg.

Øland Østerskov

Øland Østerskov er på i alt 144 ha, og fremstår i dag hovedsagelig som en ung skov – en skov i produktion men med vægt på herlighedsværdier.

Diversiteten i træarter er stor. Da det har vist sig at rødel klarer sig flot på de lavtliggende, fugtige jorde, er der mange områder tilplantet med dette smukke træ. Ahorn og eg har ligeledes vist sig at trives godt her og blander sig smuk med sitkagraner som også klarer sig godt i selskab med lærk. I de unge løvtræsbevoksninger er både kirsebær, lind, løn og birk og ægte kastanje. En enkelt af de forholdsvis ukendte og smukke tarmvridrøn er også plantet. Tarmvridrøn er en dansk, men meget sjælden art. Frugterne giver en virkelig fin snaps, og veddet er meget værdifuldt.

Øland Østerskov er privat ejet

Sagnet om gravelsmøer, dravdokker og elverpiger.

Gravelsmøer træffer man i skovbrynet. De er på størrelse med 11-12 årige piger, de er smilende og har gyldent hår og bærer et fint, hvidt forklæde. De danser gerne i grupper og ellers plukker de blomster og bær. Prøver man at komme tæt på dem forsvinder de ud i et med skoven.

Gravelsmøerne boede i første omgang på Gjøl, men da svenskerne under 30-års krigen fældede al skov på Gjøl flyttede de til Øland.

Den dag i dag, når tågen breder sig over Ulvedybet, forlader disse gravelsmøer Øland og svæver i store, hvide flokke tilbage til Gjøl for at se til deres tidligere opholdssted.

På Øland fandtes også dravdokker, som var en særlig udgave af ”de underjordiske”. De holdt til i Øland bakker mod vest.

Elverpigerne har deres dansepladser i skoven både på Gjøl og Øland. De træder græsset helt ned og her vokser ingen træer. De er bedårende at se på, ofte helt nøgne eller klædt som brude. Både heste, hunde og mænd tryllebindes aldeles af elverpigerne, men når de vender ryggen til, ser man at de er hule og rådne!