Præstegårdsladen

Præstegårdsladen, Østerbyvej 1 er en fredet kampestensbygning fra midt i 1800 tallet, dengang der hørte bygninger og jord til et præsteembede. Nu huser den en spændende egnssamling af gamle landbrugs- og fiskeriredskaber m.m.

I sommermånederne er der åbent tirsdag og lørdag kl. 14 – 16. Der er gratis adgang.