Præstegårdsladen

Præstegårdsladen, Østerbyvej 1 er en fredet kampestensbygning fra midt i 1800 tallet, dengang der hørte bygninger og jord til et præsteembede. Nu huser den en spændende egnssamling af gamle landbrugs- og fiskeriredskaber m.m.

Læs yderligere om Præstegårdsladen på Øland Lokalhistorie

Præstegårdsladen er ikke åbnen denne sommer!